Ⴀდრექრისტიანული ქართული წარწერები. 4—5 სს.Текст

0
Отзывы
Читать фрагмент
Отметить прочитанной
Как читать книгу после покупки
Шрифт:Меньше АаБольше Аа

© Ⴇამაზ Ⴋჭედლიძე, 2018

ISBN 978-5-4490-3459-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ⴜინასიტყვაობა

Ⴜინამდებარე წიგნში დახარისხებულია მე-4—5 სს. შესრულებული ადრექრისტიანული ლაპიდარული წარწერები. Ⴄს არის წარწერები არქიტექტურულ ძეგლებზე Ⴀღმოსავლეთ და Ⴑამხრეთ Ⴑაქართველოში და აგრეთვე Ⴜმინდა Ⴋიწაზე მე-5 ს. არსებულ ორ ქართულ მონასტერში.

Ⴒექსტი გამართულია მთავრული ასოებით, რომლებითაც იწყება წერტილის შემდეგ ახალი წინადადება და აგრეთვე პირადი და საკუთარი სახელები. Ⴄს წესი მოქმედებს სხვა ევროპულ დამწერლობებში და ქართულშიც ფართოდ იყო ხმარებაში მე—19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე.

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»