Серия «Прикладная информатика. Научные статьи»

Авторы: А. А. Емельянов, А. Г. Сергиенко, А. П. Новиков, В. В. Артюхин, В. В. Дик, В. В. Ерохин, В. Д. Боев, В. Н. Бугорский, В. Ф. Корнюшко, В. Ю. Пирогов, Е. В. Любимов, Н. Л. Коровкина, Н. Н. Прокимнов, С. В. Харитонов, Ю. Б. Рубин, Юлия Герман, А. А. Бармин, А. А. Веселов, А. А. Вичугова, А. А. Гавришев, А. А. Горюнкова, А. А. Диязитдинова, А. А. Дружаев, А. А. Дунаев, А. А. Емельянов, А. А. Ефименко, А. А. Катаев, А. А. Клименко, А. А. Крюкова, А. А. Лепёхин, А. А. Лисняк, А. А. Лиштван, А. А. Майоров, А. А. Микрюков, А. А. Михайлов, А. А. Никишина, А. А. Писарчук, А. А. Протасова, А. А. Протасова, А. А. Саганенко, А. А. Салтан, А. А. Старых, А. А. Сухобоков, А. А. Федотов, А. А. Ферцев, А. А. Финогеев, А. А. Флид, А. А. Фокин, А. В. Богомолова, А. В. Брагин, А. В. Гаврилов, А. В. Еременко, А. В. Жиганов, А. В. Зарубин, А. В. Клименко, А. В. Ковалёв, А. В. Котомин, А. В. Кравченко, А. В. Кудинов, А. В. Кычкин, А. В. Леденёв, А. В. Логинова, А. В. Львова, А. В. Малдрик, А. В. Мищенко, А. В. Панов, А. В. Силуянов, А. В. Толок, А. В. Трегубов, А. В. Улыбин, А. В. Федотов, А. В. Цыганков, А. В. Чеканин, А. В. Чернов, А. В. Шихина, А. В. Юрков, А. Г. Арутюнов, А. Г. Жихарев, А. Г. Кравец, А. Г. Марахтанов, А. Г. Марчук, А. Г. Реннер, А. Г. Финогеев, А. Д. Егорова, А. Д. Шеметова, А. Е. Давыдов, А. Е. Коченгин, А. Е. Леонова, А. Е. Сулавко, А. Е. Ямщикова, А. И. Ажмухамедов, А. И. Бородин, А. И. Васильев, А. И. Волков, А. И. Грачев, А. И. Дерябин, А. И. Долженко, А. И. Кобка, А. И. Павлов, А. И. Терехов, А. И. Ястребов, А. К. Абд Эльрахим, А. М. Могирев, А. М. Плотников, А. М. Прохорова, А. М. Соколов, А. М. Чеповский, А. М. Шаш, А. М. Энтина, А. Н. Данчул, А. Н. Земцов, А. Н. Копайгородский, А. Н. Лузгин, А. Н. Мальчуков, А. Н. Терехов, А. Н. Фирсов, А. П. Жук, А. П. Лахно, А. П. Никитин, А. П. Цыпин, А. Р. Абзалов, А. Р. Вагапова, А. С. Гейда, А. С. Голубев, А. С. Гусаренко, А. С. Дорофеев, А. С. Кузнецов, А. С. Лошкарев, А. С. Новиков, А. С. Сорокин, А. С. Федулов, А. С. Федулова, А. С. Филиппова, А. С. Черкашин, А. Ф. Берман, А. Ф. Егоров, А. Ф. Резчиков, А. Ф. Страхов, А. Ф. Шориков, А. Э. Заенчковский, А. Ю. Артемьев, А. Ю. Белозерский, А. Ю. Гнибеда, А. Ю. Кондрашова, А. Ю. Липатников, А. Ю. Майданов, А. Ю. Новиков, А. Ю. Переварюха, А. Ю. Пучков, А. Ю. Сергеева, А. Ю. Хитёв, А. Ю. Юрин, А. Ю. Юршев, Александр Васильевич Юрков, Б. А. Кучеров, Б. Г. Загидуллин, Б. И. Баянов, Б. Н. Поляков, В. А. Бобков, В. А. Бурмистров, В. А. Иващенко, В. А. Коренько, В. А. Кушников, В. А. Маслов, В. А. Смольянинова, В. А. Сторожевых, В. А. Тюлюкин, В. А. Чеканин, В. А. Шакиров, В. А. Шихин, В. А. Яцко, В. Б. Дильман, В. Б. Чернобай, В. Бакотин, В. В. Андреев, В. В. Байнев, В. В. Волков, В. В. Гимаров, В. В. Девятков, В. В. Иванова, В. В. Кукарцев, В. В. Медведев, В. В. Миронов, В. В. Семенов, В. В. Сутужко, В. Г. Аитов, В. Г. Крылов, В. Г. Прокошев, В. Г. Халин, В. Г. Халин, В. Г. Чернов, В. Е. Кайман, В. Е. Кацман, В. И. Завгородний, В. И. Максименко, В. И. Пономарев, В. И. Струченков, В. И. Шестаков, В. Л. Ким, В. М. Артюшенко, В. М. Белый, В. М. Деундяк, В. М. Квашнин, В. М. Панарин, В. М. Руденко, В. Н. Волкова, В. Н. Гусятников, В. Н. Дякин, В. Н. Козлов, В. Н. Кучуганов, В. Н. Усцелемов, В. Н. Юмагужина, В. Н. Юрьев, В. О. Голубев, В. О. Новицкий, В. П. Мешалкин, В. П. Попов, В. П. Седякин, В. С. Кацуба, В. С. Палто, В. Ш. Каганов, В. Ю. Черепанов, В. Я. Вилисов, Г. А. Ботвин, Г. А. Верстак, Г. В. Бубнова, Г. В. Кораблёва, Г. В. Лапинская, Г. В. Росс, Г. В. Сменцарёв, Г. В. Старцев, Г. В. Чернова, Г. Г. Куликов, Г. Е. Семенов, Г. И. Копылов, Г. Н. Колыбина, Г. П. Павлюк, Г. С. Терещенко, Галина Александровна Левочкина, Д. А. Карпов, Д. А. Рощин, Д. А. Семёнов, Д. А. Силантьев, Д. В. Денисов, Д. В. Ермошин, Д. В. Исаев, Д. В. Капулин, Д. В. Кондратов, Д. В. Корниенко, Д. В. Кудрявцев, Д. В. Мишин, Д. В. Ошкало, Д. Г. Какауридзе, Д. Е. Намиот, Д. Е. Плешанов, Д. И. Адволоткин, Д. И. Винниченко, Д. И. Читалов, Д. Куроедова, Д. Л. Белых, Д. Л. Осипов, Д. Н. Степанов, Д. Р. Потапов, Д. С. Бухаров, Д. С. Куренной, Д. С. Обычайко, Д. Э. Сорокин, Д. Ю. Голембиовский, Е. А. Василенко, Е. А. Власова, Е. А. Гордеева, Е. А. Кармановская, Е. А. Кольчугина, Е. А. Лоторевич, Е. А. Малиновская, Е. А. Муравьева, Е. А. Мыцко, Е. А. Позднякова, Е. А. Прасолова, Е. А. Рейнгольд, Е. А. Сеславина, Е. А. Федорова, Е. А. Шумков, Е. Б. Замятина, Е. В. Архангельская, Е. В. Бурляева, Е. В. Буценко, Е. В. Касаткина, Е. В. Катков, Е. В. Коротков, Е. В. Куклин, Е. В. Романова, Е. В. Титова, Е. В. Шалина, Е. Г. Энтина, Е. Д. Гончаров, Е. Д. Стрельцова, Е. И. Лобанева, Е. Л. Вайтекунене, Е. Н. Трошина, Е. П. Бочаров, Е. П. Зараменских, Е. Р. Алексеев, Е. Р. Мошев, Е. С. Иванов, Е. С. Кистанов, Е. С. Кондрашина, Е. С. Копцюх, Е. С. Яшин, Е. Ю. Пустозеров, Екатерина Грибанова, Елена Викторовна Филимонова, И. А. Быстракова, И. А. Гончаров, И. А. Левина, И. А. Меркулина, И. А. Семёнов, И. А. Цыганкова, И. В. Абрамов, И. В. Богунова, И. В. Зоев, И. В. Ильин, И. В. Кашинская, И. В. Лебедев, И. В. Лысенко, И. В. Майорова, И. В. Рыженков, И. В. Яковенко, И. Г. Фёдоров, И. Е. Савельев, И. И. Мирошниченко, И. И. Труб, И. И. Чекин, И. М. Агаянц, И. М. Ажмухамедов, И. М. Губайдуллин, И. М. Запивахин, И. Н. Дрогобыцкий, И. Н. Коваленко, И. Н. Фомин, И. П. Дмитриев, И. С. Демин, И. С. Лебедев, И. С. Старчаус, И. Ю. Выгодчикова, И. Ю. Никулина, И. Ю. Петрова, И. Ю. Шполянская, Игорь Логвин, К. В. Заваровский, К. В. Максименко-Шейко, К. В. Максимов, К. В. Пивоварова, К. И. Салахутдинова, К. С. Головкин, К. С. Гоменюк, К. С. Дрогобыцкая, К. С. Ткаченко, К. Ф. Коледина, Л. А. Александрова, Л. А. Малеева, Л. А. Рейнгольд, Л. В. Городняя, Л. В. Губина, Л. В. Шестакова, Л. Г. Комарцова, Л. Г. Матвеева, Л. З. Давлеткиреева, Л. И. Пасечник, Л. Л. Хорошко, Л. Н. Логинова, Л. Р. Назарова, Л. С. Болотова, Л. С. Притчина, М. А. Амелин, М. А. Афанасьев, М. А. Викулин, М. А. Долматов, М. А. Клочков, М. А. Кондрашов, М. А. Лаптева, М. А. Локтев, М. А. Нафиков, М. А. Стюгин, М. А. Сурхаев, М. А. Тихонова, М. Б. Борисов, М. Б. Смирнов, М. В. Винниченко, М. В. Герасимов, М. В. Забоев, М. В. Кубельский, М. В. Логунов, М. В. Самарская, М. В. Синяя, М. В. Слива, М. В. Тумбинская, М. В. Федотов, М. В. Черновалова, М. Г. Матвеев, М. Г. Тиндова, М. Е. Дубин, М. Е. Сухопаров, М. И. Дли, М. И. Мелешкин, М. И. Семёнов, М. М. Невдах, М. М. Рожков, М. Н. Затуранов, М. П. Базилевский, М. Р. Когаловский, М. С. Байнова, М. С. Пестин, М. С. Сергеев, М. Ю. Звягин, Н. А. Бажаев, Н. А. Козырев, Н. А. Ребус, Н. А. Салов, Н. А. Шигина, Н. В. Дмитриев, Н. В. Степаненко, Н. В. Шилов, Н. В. Яндыбаева, Н. Д. Ульянова, Н. З. Емельянова, Н. И. Калачевская, Н. И. Юсупова, Н. О. Зайцева, Н. С. Евдакимова, Н. С. Живчикова, Н. Ф. Дышкант, Н. Ю. Болтачева, Н. Ю. Симонова, Н. Я. Спивакова, О. А. Гурьянова, О. А. Ильченко, О. А. Козлова, О. А. Николайчук, О. А. Смирнов, О. А. Страхов, О. А. Филоретова, О. Б. Бутусов, О. В. Бармина, О. В. Булыгина, О. В. Герман, О. В. Кожин, О. В. Леднева, О. В. Павлов, О. В. Петухова, О. В. Ратанова, О. В. Саяпин, О. В. Сенько, О. В. Стоянова, О. В. Тиханычев, О. В. Шильникова, О. Е. Масленникова, О. И. Евдошенко, О. Л. Викентьева, О. М. Гущина, О. М. Затонская, О. М. Николаева, О. Н. Алексенцева, О. Н. Яркова, О. Назарова, О. П. Култыгин, О. П. Никифорова, О. С. Веселова, О. Ю. Насадкина, О. Ю. Рогов, Ольга Анатольевна Чернова, Ольга Аникина, П. А. Гарбузов, П. А. Демин, П. А. Кулагин, П. А. Кулаков, П. А. Осавелюк, П. Б. Филиппов, П. В. Нечаев, П. К. Петров, П. Н. Стебелев, П. П. Кейно, П. П. Олейник, П. С. Кошелев, П. С. Ложников, П. Т. Егоров, П. Ф. Фролов, П. Ю. Козлов, Р. А. Гашин, Р. А. Долженко, Р. А. Кантюков, Р. А. Черный, Р. А. Шкундина, Р. В. Борисов, Р. В. Душкин, Р. Е. Кузин, Р. К. Гимранов, Р. М. Мухаматханов, Р. Р. Нургалиев, Р. Р. Самигуллина, Р. С. Борисов, Р. С. Рогулин, Р. Соколов, Р. Чинчикайте, С. А. Глушенко, С. А. Калайда, С. А. Мещерин, С. А. Никитин, С. А. Петров, С. А. Потёмкин, С. А. Пушкарёв, С. А. Фролов, С. Б. Петрова, С. Б. Сергиенко, С. В. Знаменский, С. В. Наволоцкий, С. В. Пальмов, С. В. Помелов, С. В. Разливинская, С. В. Сорокин, С. В. Чернышук, С. В. Чискидов, С. В. Чопоров, С. В. Широкова, С. В. Шманёв, С. Д. Кулик, С. Е. Рыжова, С. И. Глушко, С. И. Гоменюк, С. И. Колесникова, С. И. Маторин, С. И. Паринов, С. И. Спивак, С. М. Абрамов, С. М. Салибекян, С. М. Щербаков, С. Н. Григорьев, С. Н. Коледин, С. Н. Королев, С. Н. Юмашова, С. О. Андржеевский, С. О. Мясников, С. П. Салмин, С. С. Бармина, С. С. Девятов, С. С. Жумажанова, С. С. Писаненко, С. С. Сосинская, С. С. Широков, С. Э. Грегер, Т. А. Гаврилова, Т. А. Лёзина, Т. А. Середкина, Т. Б. Новикова, Т. В. Алексеева, Т. В. Девятков, Т. В. Маланова, Т. В. Мещерякова, Т. В. Савицкая, Т. В. Ягант, Т. Е. Сапожкова, Т. И. Шейко, Т. К. Кравченко, Т. Н. Беляцкая, Т. Н. Васильева, Т. Н. Таиров, Т. Н. Юдина, Т. Э. Шульга, Татьяна Константиновна Кравченко, Ф. М. Таджибаева, Ф. Ф. Ярмухаметов, Ф. Ю. Федоров, Х. Р. Алиев, Э. А. Гумеров, Э. К. Алгазинов, Э. Р. Галимов, Э. Ю. Соболева, Э. Я. Гринберг, Ю. В. Гольчевский, Ю. В. Нефедов, Ю. В. Селявский, Ю. Г. Бояринов, Ю. Г. Древс, Ю. И. Бутенко, Ю. И. Лобанов, Ю. К. Чяснавичюс, Ю. М. Краковский, Ю. Н. Лавренков, Ю. П. Липунцов, Ю. С. Закусова, Ю. Э. Даник, Ю. Ю. Чёрный, Я. А. Федулов
Прикладная информатика. Научные статьи276
Серия включает 1083 книги:
Электронная библиотека ЛитРес предлагает скачать список книг серии А. А. Бармина и А. А. Веселова «Прикладная информатика. Научные статьи» по порядку или читать онлайн бесплатно. Книги доступны для скачивания после регистрации во всех форматах, таких как fb2, txt, epub, pdf.
Оставить отзыв
Напишите отзыв
Получите 100 бонусных рублей
на ваш счет в ЛитРес.
Напишите содержательный отзыв
длиной от 120 знаков
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»