Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 5

Текст
0
Отзывы
Читать фрагмент
Отметить прочитанной
Как читать книгу после покупки
Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 5
Шрифт:Меньше АаБольше Аа

Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 41

801. Вони збудували дуже високу вежу. – They built a very high tower.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Build – built – built – це три форми неправильного дієслова – споруджувати, будувати; зводити.

Повторимо ще раз.

They built a very high tower.

802. Він сказав, що впевнений, що вона приїде вчасно. – Не said that he was sure she would come on time.

Це приклад непрямої мови.

Пряма мова виглядає так:

Він сказав: «Я впевнений, що вона приїде вчасно.» – He said, "I am sure she will come on time."

Перша частина речення не змінюється – He said.

Так як у прямій мові використовується простий теперішній час – am та простий майбутній час – will come, то в непрямій мові використовується простий минулий час – was та час Future in the Past Tense – would come, відповідно.

Так як у прямій мові використовується займенник I, то в непрямій мові повинен використовуватися займенник he, тому що йдеться про чоловіка.

Нижче розглянуто правила переходу прямої мови в непряму.

При переході прямої мови в непряму, необхідно дотримуватися правил узгодження часів.

Простий теперiшнiй час переходить в простий минулий час.

Present Continuous Tense переходить в Past Continuous Tense.

Present Perfect Tense переходить в Past Perfect Tense.

Present Perfect Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Простий минулий час переходить в Past Perfect Tense.

Past Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Past Perfect не змінюється.

Past Perfect Continuous не змінюється.

Future Tense переходить в Future in the Past Tense.

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання наприкінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками if/whether.

При переході прямої мови в непряму відбувається заміна займенників:

I, you переходять в he або she.

We переходить в they.

My, your переходять в his або her.

Our переходить в their.

Також при переході прямої мови до непрямої, необхідно узгодити окремі слова:

This, these переходять в that, those.

Here переходить в there.

Now переходить в then.

Today переходить в that day.

Tomorrow переходить в the next day.

Yesterday переходить в the day before.

Ago переходить в before.

Last переходить в previous/before.

Next переходить в the following.

Наказові речення в непрямій мові використовуються з дієсловами say, tell, order, ask, beg, а дієслово в наказовому способі змінюється в форму інфінітива.

Say – said – said – це три форми неправильного дієслова – говорити, сказати.

Повторимо ще раз.

He said that he was sure she would come on time.

803. Вона тільки що зателефонувала мені. – She's just called me.

Це стверджувальне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Present Perfect Tense – теперішнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбулася в попередній період до моменту промови, але має з цим моментом безпосередній зв’язок. Present Perfect Tense перекладається минулим часом.

З цим часом часто використовуються слова, що позначають незакінчений період часу: today – сьогодніthis morning – сьогодні вранціthis week – цього тижняthis month – цього місяця, а також прислівники невизначеного часу: ever – коли-небудьnever – ніколиoften – частоalready – вжеyet – поки щеjust – тільки щоlately – нещодавно (за останні дні, тижні) recently – нещодавно (за останні місяці чи роки), останнім часомup to now – до цього часуseldom – рідкоonce – одного разу, колись та інші ( більшість із них частіше використовуються в питальних та заперечних реченнях). Незакінчений вiдрiзок часу часто позначається обставинами часу з прийменником for – протягом (for years – протягом багатьох роківfor ages – цілу вічністьfor three weeks – протягом трьох тижнів), з прийменником since – з (since Sunday – з неділіsince 10 o’clock – з 10 годинsince 1990 – з 1990 року), а також додатковим реченням із сполучником since – з того часу.

Стверджувальна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have not = haven’t або has not = hasn’t + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Present Perfect Tense:

(Питальне слово) + have або has + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Прислівник невизначеного часу just – тільки що, ставиться між have/has та основним дієсловом.

Повторимо ще раз.

She's just called me.

804. Що ти намагаєшся сказати? (Дія відбувається в момент промови.) – What are you trying to say?

Це питальне речення в Present Continuous Tense.

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Present Continuous Tense – теперішнiй продовжений час описує дію, яка відбувається або перебуває в розвитку в даний момент часу.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: now – заразat (the) present (moment) – в даний моментat this moment – в даний момент та інші, а також поєднання прикметників порівняння: more and more – все більше і більшеbetter and better – все краще і кращеhigher and higher – все вище і вищеbigger and bigger – все більше і більше та інші.

Стверджувальна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Present Continuous Tense:

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

What are you trying to say?

805. До наступного року Бред і Анджеліна будуть одружені 25 років. – By next year Brad and Angelina will have been married for 25 years.

Це стверджувальне речення в Future Perfect Tense.

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Future Perfect Tense – майбутнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбудеться і буде закінчена до певного моменту в майбутньому.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: by that time – до того часуby Monday – до понеділкаby the end of the month (year, week) – до кінця місяця (року, тижня).

Стверджувальна форма в Future Perfect Tense:

Пiдмет + will + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Future Perfect Tense:

Пiдмет + will not = won’t + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Future Perfect Tense:

(Питальне слово) + will + підмет + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що фраза by next year може стояти як на початку, так і в кінці речення. Можна сказати Brad and Angelina will have been married for 25 years by next year.

To be married – це стійкий вислiв. Перекладається як бути одруженим.

Повторимо ще раз.

By next year Brad and Angelina will have been married for 25 years.

806. Я виявив, що я забув зробити дуже важливу річ. – I found out that I'd forgotten to do a very important thing.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – found. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Perfect Tense – had forgotten.

Past Perfect Tense – минулий досконалий час, описує дію, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент у минулому може бути точно вказаний прийменником часу by або може бути виражений іншою минулою дією.

 

Стверджувальна форма в Past Perfect Tense:

Пiдмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had not = hadn't + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Past Perfect Tense.

(Питальне слово) + had + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Find – found – found – це три форми неправильного дієслова – знаходити, зустрічати, виявляти.

Forget – forgot – forgotten – це три форми неправильного дієслова – забувати.

Повторимо ще раз.

I found out that I'd forgotten to do a very important thing.

807. Якби цей канал був знайдений раніше, так багато грошей було б заощаджено. – If this channel had been found earlier, so much money would have been saved.

Це речення iлюструє умовний спосіб третього типу в пасивному стані.

If + речення в Past Perfect Tense в пасивному стані → речення в Future Perfect Tense в пасивному стані

Перша частина речення – це стверджувальне речення в пасивному стані в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had + been + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Друга частина речення – це стверджувальне речення в пасивному стані в Future Perfect Tense.

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що допоміжне дієслово will змінилося на would, відповідно до правила узгодження часів.

Докладно час Past Perfect Tense розглянуто у прикладі №806.

Докладно час Future Perfect Tense розглянуто у прикладі №805.

Find – found – found – це три форми неправильного дієслова – знаходити, зустрічати, виявляти.

Повторимо ще раз.

If this channel had been found earlier, so much money would have been saved.

808. Ви приймаєте кредитні картки? – Do you accept credit cards?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Do you accept credit cards?

809. Хто позичив тобі ці гроші? – Who lent you this money?

Це питальне речення в простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Якщо в питальному реченні в простому минулому часі зі спеціальним питальним словом Who (в значенні хто), відсутній підмет, який відповідає на питання хто? – то допоміжне дієслово did не вживається, а використовується основне дієслово із закінченням -ed або друга форма основного дієслова без частки to. Не можна спитати Who did lend you this money?

Lend – lent – lent – це три форми неправильного дієслова – позичати.

Повторимо ще раз.

Who lent you this money?

810. Я не боюся цього. – I'm not afraid of it.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + am або is або are з запереченням not + …

To be afraid of – це стійкий вислiв. Перекладається як боятися чогось.

Повторимо ще раз.

I'm not afraid of it.

811. Мамі не потрібно було готувати цей величезний обід: ми принесли всю їжу, яку діти можуть побажати. – Mother need not have cooked this enormous dinner: we have brought all the food the children may want.

Перша частина речення – це приклад використання модального дієслова need у поєднанні з перфектним інфінітивом для вираження вчинення непотрібної дії.

Пiдмет + need not + have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Сенс речення полягає в тому, що мамі не потрібно було готувати обід, але вона приготувала.

Друга частина речення – це стверджувальне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Докладно цей час розглянуто в прикладі №803.

Buy – bought – bought – це три форми неправильного дієслова – купувати.

Повторимо ще раз.

Mother need not have cooked this enormous dinner: we have brought all the food the children may want.

812. Ти можеш вимовити це за літерами? – Can you spell it?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з модальним дієсловом can, для вираження фізичної чи розумової здатності, вміння, можливості зробити дію в теперішньому часі.

(Питальне слово) + can + підмет + основне дієслово без частки to + …

Повторимо ще раз.

Can you spell it?

813. Побачивши клуби диму над будинком, дівчина закричала: «Пожежа! «Пожежа!" – Seeing clouds of smoke over the house, the girl cried, “Fire! Fire!”

Цей приклад ілюструє використання простого дієприкметника теперішнього часу в активному стані.

Дії причетного обороту та основного дієслова повинні збігатися в часі. Час дії визначає основне дієслово. В даному прикладі – дієслово cried. Все відбувається в минулому часі – побачила, закричала.

Повторимо ще раз.

Seeing clouds of smoke over the house, the girl cried, “Fire! Fire!”

814. Він сів біля неї. – He sat close to her.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Sit – sat – sat – це три форми неправильного дієслова – сидіти; сідати.

Close to – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як бути близько чи поряд до чогось чи когось.

Повторимо ще раз.

He sat close to her.

815. Що говорили? – What was said?

Це питальне речення в пасивному стані в минулому часі.

(Питальне слово) + was/were + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Say – said – said – це три форми неправильного дієслова – говорити; сказати, вимовляти; висловлювати словами.

Повторимо ще раз.

What was said?

816. Я не проти, щоб ви пішли зі мною до метро. – I don’t mind your walking to the underground station with me.

Цей приклад ілюструє використання герундіального обороту з присвійним займенником your – your walking.

На українську мову герундіальний оборот зазвичай перекладається підрядним реченням, що вводиться сполучниками те (тим), що (щоб), як. При перекладі присвійний займенник або іменник, що стоїть перед герундієм, стає підметом, а герундій – присудком підрядного речення.

Повторимо ще раз.

I don’t mind your walking to the underground station with me.

817. Говорили, що це був єдино правильний вибір. – It was said that it was the only right choice.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому минулому часі.

Пiдмет + was/were + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Say – said – said – це три форми неправильного дієслова – говорити; сказати, вимовляти; висловлювати словами.

Повторимо ще раз.

It was said that it was the only right choice.

818. Більше грошей могло бути проінвестовано. – More money could have been invested.

Це приклад використання модального дієслова can в минулому часі в пасивному стані, для вираження дії, що не відбулася.

Пiдмет + could + have + been + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Сенс речення полягає в тому, що гроші були проінвестовані в недостатній кількості.

Повторимо ще раз.

More money could have been invested.

819. Вона повинна перестати їсти занадто багато і схуднути. – She must stop eating too much and she must lose weight.

Це приклад використання модального дієслова must, для вираження наполегливої поради.

Пiдмет + must + основне дієслово без частки to + …

Дієслово stop в значенні припинити робити щось вимагає після себе герундій.

Повторимо ще раз.

She must stop eating too much and she must lose weight.

820. Жінка, яка зараз говорить, – наш секретар. – The woman speaking now is our secretary.

Цей приклад ілюструє використання простого причетного обороту в ролі визначення в теперішньому часі в активному стані.

Причастя в ролі визначення відповідає на питання яка жінка? – Жінка, яка зараз говорить.

Дії причетного обороту та основного дієслова повинні збігатися в часі. Час дії визначає основне дієслово. В даному прикладі – дієслово is. Все відбувається в теперішньому часі.

Повторимо ще раз.

The woman speaking now is our secretary.

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»