Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 14

Текст
0
Отзывы
Читать фрагмент
Отметить прочитанной
Как читать книгу после покупки
Розмовна англійська. Просунутий курс. Книга 14
Шрифт:Меньше АаБольше Аа

Мета цього курсу – довести Ваші знання англійської мови до досконалості.

Всі книги цієї серії є самодостатніми, тому ви можете вивчати їх у будь-якому порядку.

Частина 131

2601. Він подзвонив мені, коли я переходив вулицю. – He called me when I was crossing the street.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – called. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Continuous Tense – was crossing.

Past Continuous Tense – минулий продовжений час описує будь-яку дію, що відбувалася в минулому протягом якогось часу або тривалий час.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: at 6 o’clock (yesterday) – (вчора) о 6 годиніat that moment – на той часat that time – на той час та інші, all day long – весь деньall the time – весь часthe whole day – весь деньfrom 10 till 12 – з 10 до 12 годинduring – протягом та інші.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + to be (was/were) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + to be (was/were) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма:

(Питальне слово) + to be (was/were) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

He called me when I was crossing the street.

2602. Вони були змушені відмовитись. – They were forced to refuse.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

To be forced – це стійкий вислiв. Перекладається як бути змушеним зробити щось.

Повторимо ще раз.

They were forced to refuse.

2603. Коли він буде вказувати на наші помилки, я записуватиму це. – When he is pointing at our mistakes, I'll be writing it down.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до першої групи.

Правило узгодження часів. Перша група. Коли в головному реченні присудок є дієсловом у теперішньому чи майбутньому часі, тоді в підрядному реченні буде використано будь-який час, який підходить за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі в часі Present Continuous Tense – is pointing. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Future Continuous Tense – will be writing.

Present Continuous Tense – теперішнiй продовжений час описує дію, яка відбувається або перебуває в розвитку в даний момент часу.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: now – заразat (the) present (moment) – в даний моментat this moment – в даний момент та інші, а також поєднання прикметників порівняння: more and more – все більше і більшеbetter and better – все краще і кращеhigher and higher – все вище і вищеbigger and bigger – все більше і більше та інші.

Стверджувальна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Present Continuous Tense:

Пiдмет + to be (am/is/are) + not + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Present Continuous Tense:

(Питальне слово) + to be (am/is/are) + підмет + основне дієслово із закінченням -ing + …

Зверніть увагу на те, що речення в простому теперішньому часі після if/when, перекладається українською мовою в майбутньому часі.

Future Continuous Tense – майбутній продовжений час, описує тривалу дію, яка відбуватиметься в певний момент у майбутньому (найближчому чи віддаленому).

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: at that time – в цей часat 5 o’clock – о 5 годиніall day tomorrow – весь день завтраall the time – весь часfrom 6 till 8 – з 6 до 8 години та інші.

Стверджувальна форма в Future Continuous Tense:

Пiдмет + will be + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма в Future Continuous Tense:

Пiдмет + will not = won’t + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма в Future Continuous Tense:

(Питальне слово) + will + підмет + be + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

When he is pointing at our mistakes, I'll be writing it down.

2604. Я стер кілька рядків. – I rubbed out a couple of lines.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Rub out – це фразове дієслово. Перекладається як стирати щось написане.

Повторимо ще раз.

I rubbed out a couple of lines.

2605. Коли це зроблять? – When will it be done?

Це питальне речення в пасивному стані в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + be + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Do – did – done – це три форми неправильного дієслова – робити, виконувати.

Повторимо ще раз.

When will it be done?

2606. Що стосується мене, я писатиму більш детальний звіт. – As far as I'm concerned, I'll be writing a more detailed report.

Це стверджувальне речення в Future Continuous Tense з вступною фразою на початку речення.

Вступна фраза + підмет + will be + основне дієслово із закінченням -ing + …

Докладно цей час розглянуто в прикладі №2603.

As far as I'm concerned – це стійкий вислiв. Перекладається як що стосується мене ….

Повторимо ще раз.

As far as I'm concerned, I'll be writing a more detailed report.

2607. Чому його так часто критикують? – Why is he criticized so often?

Це питальне речення в пасивному стані в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + am/is/are + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

Why is he criticized so often?

2608. Якби ви були вільні, я прийшов би до вас. – If you had been free, I should have come to see you.

Це речення iлюструє умовний спосіб третього типу.

If + речення в Past Perfect Tense → пiдмет + would have + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Зверніть увагу на те, що в основній частині умовного речення замість would можна використовувати модальне дієслово could або might.

Past Perfect Tense – минулий досконалий час, описує дію, що вже закінчилася до певного моменту в минулому. Цей момент у минулому може бути точно вказаний прийменником часу by або може бути виражений іншою минулою дією.

Стверджувальна форма в Past Perfect Tense:

Пiдмет + had + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Past Perfect Tense.

Пiдмет + had not = hadn't + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Past Perfect Tense.

(Питальне слово) + had + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Be – was/were – been – це три форми неправильного дієслова – бути; бути живим, жити; існувати.

Come – came – come – це три форми неправильного дієслова – приходити, підходити; йти.

Повторимо ще раз.

If you had been free, I should have come to see you.

2609. Коли вона мене побачила, я чекав на неї біля газетного кіоску. – When she saw me, I was waiting for her at a newsstand.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Continuous Tense – was waiting. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в простому минулому часі – saw.

Докладно час Past Continuous Tense розглянуто у прикладі №2601.

See – saw – seen – це три форми неправильного дієслова – бачити.

Wait for – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як чекати будь-кого або чогось.

Повторимо ще раз.

When she saw me, I was waiting for her at a newsstand.

2610. Наш бос звисока дивиться на своїх працівників. – Our boss looks down on his employees.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Look down – це фразове дієслово. Перекладається як дивитися звисока на когось.

 

Повторимо ще раз.

Our boss looks down on his employees.

2611. Собаку можна годувати м'ясом та овочами. – A dog can be fed with meat and vegetables.

Це речення ілюструє використання конструкції can be – може бути зроблено щось

Пiдмет + can + be + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Feed – fed – fed – це три форми неправильного дієслова – годувати.

Повторимо ще раз.

A dog can be fed with meat and vegetables.

2612. Він почав займатися тенісом. – He took up tennis.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Take – took – taken – це три форми неправильного дієслова – брати; хапати.

Take up – це фразове дієслово. Перекладається як братися за щось; займатися чимось, починати щось робити, починати займатися якимось хобі.

Повторимо ще раз.

He took up tennis.

2613. Я б хотів подвоїти свої зусилля, щоб моя мрія здійснилася. – I'd like to double my efforts to make my dream come true.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з модальним дієсловом would.

Пiдмет + would + основне дієслово без частки to + …

В розмовній мові можливі скорочення займенник + 'd.

Модальне дієслово would перекладається як зробив би щось.

Come true – це стійкий вислiв. Перекладається як збуватися, здійснюватися, втілюватися в життя, стати дійсністю.

Повторимо ще раз.

I'd like to double my efforts to make my dream come true.

2614. Чому це судно затонуло? – Why did this ship sink?

Це питальне речення в простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Why did this ship sink?

2615. Ольга сказала, що вона перестане дивитися цей плейлист до 2020. – Olga said that she would have finished watching that playlist by twenty twenty.

Це приклад непрямої мови.

Пряма мова виглядає так:

Ольга сказала: «Я закінчу дивитися цей плейлист до 2020.» – Olga said, "I will have finished watching this playlist by twenty twenty."

Перша частина речення не змінюється – Olga said.

Так як у прямій мові використовується час Future Perfect Tense – will have finished, то в непрямій мові використовується час Future Perfect in The Past Tense – would have finished.

Так як у прямій мові використовується займенник I, то в непрямій мові повинні використовуватися займенники she, тому що йдеться про жінку.

Так як у прямій мові використовується слово this, то в непрямій мові має використовуватися слово – that.

Непряма мова – це мова, що передається не слово в слово, а тільки за змістом, у вигляді додаткових підрядних речень.

Нижче розглянуто правила переходу прямої мови в непряму.

При переході прямої мови в непряму, необхідно дотримуватися правил узгодження часів.

Простий теперiшнiй час переходить в простий минулий час.

Present Continuous Tense переходить в Past Continuous Tense.

Present Perfect Tense переходить в Past Perfect Tense.

Present Perfect Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Простий минулий час переходить в Past Perfect Tense.

Past Continuous Tense переходить в Past Perfect Continuous Tense.

Past Perfect не змінюється.

Past Perfect Continuous не змінюється.

Future Tense переходить в Future in the Past Tense.

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання наприкінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками if/whether.

При переході прямої мови в непряму відбувається заміна займенників:

I, you переходять в he або she.

We переходить в they.

My, your переходять в his або her.

Our переходить в their.

Також при переході прямої мови до непрямої, необхідно узгодити окремі слова:

This, these переходять в that, those.

Here переходить в there.

Now переходить в then.

Today переходить в that day.

Tomorrow переходить в the next day.

Yesterday переходить в the day before.

Ago переходить в before.

Last переходить в previous/before.

Next переходить в the following.

Наказові речення в непрямій мові використовуються з дієсловами say, tell, order, ask, beg, а дієслово в наказовому способі змінюється в форму інфінітива.

Say – said – said – це три форми неправильного дієслова – говорити; сказати, вимовляти; висловлювати словами.

У фразах – дивитися телевізор, дивитися відео, дивитися фільми – використовується дієслово watch – watch TV, watch video, watch movies.

Повторимо ще раз.

Olga said that she would have finished watching that playlist by twenty twenty.

2616. Я ніколи не зустрічав таку великодушну людину. – I've never met such a generous person.

Це стверджувальне речення в Present Perfect Tense.

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

На час Present Perfect Tense вказує прислівник невизначеного часу never – ніколи, яке ставиться між have/has та основним дієсловом.

Present Perfect Tense – теперішнiй досконалий час, описує дію, яка вже відбулася в попередній період до моменту промови, але має з цим моментом безпосередній зв’язок. Present Perfect Tense перекладається минулим часом.

З цим часом часто використовуються слова, що позначають незакінчений період часу: today – сьогодніthis morning – сьогодні вранціthis week – цього тижняthis month – цього місяця, а також прислівники невизначеного часу: ever – коли-небудьnever – ніколиoften – частоalready – вжеyet – поки щеjust – тільки щоlately – нещодавно (за останні дні, тижні)recently – нещодавно (за останні місяці чи роки), останнім часомup to now – до цього часуseldom – рідкоonce – одного разу, колись та інші ( більшість із них частіше використовуються в питальних та заперечних реченнях). Незакінчений вiдрiзок часу часто позначається обставинами часу з прийменником for – протягом (for years – протягом багатьох роківfor ages – цілу вічністьfor three weeks – протягом трьох тижнів), з прийменником since – з (since Sunday – з неділіsince 10 o’clock – з 10 годинsince 1990 – з 1990 року), а також додатковим реченням із сполучником since – з того часу.

Стверджувальна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have або has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Заперечна форма в Present Perfect Tense:

Пiдмет + have not = haven’t або has not = hasn’t + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Питальна форма в Present Perfect Tense:

(Питальне слово) + have або has + підмет + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Meet – met – met – це три форми неправильного дієслова – зустрічатися, бачитися, знайомитися.

Повторимо ще раз.

I've never met such a generous person.

2617. В кімнаті є два комп'ютера. – There are two computers in the room.

Це речення ілюструє використання обороту there be в стверджувальній формі простого теперішнього часу.

There + is/are + …

Оборот there be перекладається, починаючи з обставини місця. Якщо обставини місця немає, то при перекладі, речення починається зі слів є, існує, буває, знаходиться або зовсім не перекладається.

Оборот there be використовують, коли хочуть сказати, що щось існує (не існує) або знаходиться (не знаходиться) в конкретному місці.

Повторимо ще раз.

There are two computers in the room.

2618. Він стояв там, коли почув ту новину. – He was standing there when he heard that news.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Continuous Tense – was standing. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – heard.

Докладно час Past Continuous Tense розглянуто у прикладі №2601.

Hear – heard – heard – це три форми неправильного дієслова – чути, почути.

Повторимо ще раз.

He was standing there when he heard that news.

2619. Не закривайте вікна. – Don’t close the windows.

Це заперечне речення в наказовому способі.

Don't + основне дієслово без частки to + …

Заперечні наказові речення завжди будуються за допомогою don't.

Повна форма заперечення do not використовується в застережних знаках, покажчиках.

Повторимо ще раз.

Don’t close the windows.

2620. Вона живе там з того часу. – She's been living there since that time.

Це стверджувальне речення в Present Perfect Continuous Tense.

Пiдмет + have/has + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Present Perfect Continuous Tense – теперішнiй досконалий продовжений час, описує дію, яка почалася в минулому, досі триває або щойно закінчилася.

З цим часом часто використовуються такі обставини часу: for – протягомsince – з якогось часуrecently – нещодавно, днямиall morning/day/week – весь ранок/весь день/весь тижденьlately – останнім часом.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + have/has + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + have/has + not = haven’t/hasn’t + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Питальна форма:

(Питальне слово) + have/has + підмет + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

She's been living there since that time.

Частина 132

2621. Николи не забувай своїх друзів. – Never forget about your friends.

Це приклад поради в наказовому способі зі словом never перед дієсловом без частки to, на початку речення.

Наказові речення не мають пiдмета, але із ситуації спілкування зрозуміло, кому адресується висловлювання. Адресатом може бути одна людина або група людей.

Повторимо ще раз.

Never forget about your friends.

2622. Я представлю ці матеріали. – I'll present these materials.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Пiдмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

I'll present these materials.

2623. Він буде працювати тут 3 роки до наступного місяця? – Will he have been working here for three years by next month?

Це питальне речення в Future Perfect Continuous Tense.

(Питальне слово) + will + підмет + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

На час Future Perfect Continuous Tense вказує прийменник часу by.

Future Perfect Continuous Tense – майбутній досконалий продовжений час позначає дію, яка почнеться в майбутньому і буде продовжуватися до наступу, більш пізньої дії, але теж у майбутньому.

З цим часом часто використовується прийменник часу by.

Стверджувальна форма:

Пiдмет + will + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Заперечна форма:

Пiдмет + will + not + have + been = won’t + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

 

Питальна форма:

(Питальне слово) + will + підмет + have + been + основне дієслово із закінченням -ing + …

Повторимо ще раз.

Will he have been working here for three years by next month?

2624. Якщо ти перепродаси це, ти не отримаєш більше грошей. – If you resell it, you will get more money.

Цей приклад ілюструє умовний спосіб першого типу.

If/When + речення в простому теперішньому часі → речення в простому майбутньому часі

Зверніть увагу на те, що речення в простому теперішньому часі після if/when, перекладається українською мовою в майбутньому часі.

Перший тип – використовується для того, щоб сказати про реальні майбутні наслідки дотримання або недотримання певної умови.

Повторимо ще раз.

If you resell it, you will get more money.

2625. Я сів. – I sat down.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Sit – sat – sat – це три форми неправильного дієслова – сидіти; сідати.

Sit down – це стійкий вислiв. Перекладається як сісти з положення стоячи.

Повторимо ще раз.

I sat down.

2626. Він благословив її продовжувати це робити. – He blessed her to continue doing it.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Дієслово continue дозволяє використовувати після себе як інфінітив, так і герундій. Сенс висловлювання не змінюється. Можна сказати He blessed her to continue to do it.

Повторимо ще раз.

He blessed her to continue doing it.

2627. За що вони його покарали? – What did they punish him for?

Це питальне речення в простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Punish for – це стійкий вислів дієслова з прийменником. Перекладається як покарати за щось.

Повторимо ще раз.

What did they punish him for?

2628. Журналістам було дано довге інтерв'ю дослідниками. – The newspaper reporters were given a long interview by the explorers.

Це стверджувальне речення в пасивному станi в простому минулому часі.

Пiдмет + was/were + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Give – gave – given – це три форми неправильного дієслова – дати, подати, передати.

Повторимо ще раз.

The newspaper reporters were given a long interview by the explorers.

2629. Ця пара туфель мені підходить.(Дія має місце безпосередньо в момент розмови.) – This pair of shoes fits me now.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Розглянемо це речення. Слово now сигналізує, що дія відбувається зараз, тобто, необхідно використовувати час Present Continuous Tense. Проте є дієслова, в цьому прикладі – дієслово fit, які не вживаються в часах Continuous, вони використовуються лише в формах Simple. Відбувається зсув часу на один рівень вниз, тобто, час Present Continuous Tense переходить в Simple Tense.

Повторимо ще раз.

This pair of shoes fits me now.

2630. Він стверджував, що не робив це. – He claimed that he hadn't done it.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – claimed. В підрядному реченні – дієслово в заперечній формі в часі Past Perfect Tense – hadn't done.

Докладно час Past Perfect Tense розглянуто у прикладі №2608.

Do – did – done – це три форми неправильного дієслова – робити, виконувати.

Повторимо ще раз.

He claimed that he hadn't done it.

2631. Він любить їсти такого роду їжу. – He loves eating this kind of food.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслово love дозволяє використовувати після себе як інфінітив, так і герундій. Сенс висловлювання не змінюється. Можна сказати He loves to eat this kind of food.

Повторимо ще раз.

He loves eating this kind of food.

2632. Вчитель сказав учням не відкривати свої книги. – The teacher told the pupils not to open their books.

Це приклад непрямої мови.

Пряма мова виглядає так:

Вчитель сказав учням: «Не відкривайте свої книги.» – The teacher told the pupils, "Don't open your books."

Перша частина речення не змінюється – The teacher told the pupils.

Так як у прямій мові використовується заперечна форма наказового способу Don't open, то в непрямій мові використовується заперечення not і дієслово в формі інфінітива – not to open.

Так як у прямій мові використовується займенник your, то в непрямій мові повинен використовуватися займенник their.

Докладно перехід прямої мови в непряму мову розглянуто в прикладі №2615.

Tell – told – told – це три форми неправильного дієслова – говорити, розповідати.

Повторимо ще раз.

The teacher told the pupils not to open their books.

2633. Він повідомив, що поліція заарештувала їх. – He reported that the police had arrested them.

Це речення ілюструє правило узгодження часів і належить до другої групи.

Правило узгодження часів. Друга група. Якщо в головній частині речення присудок є дієсловом у минулому часі, то в підрядному реченні не може використовуватися теперішній або майбутній час, а використовується одна з форм минулого часу або форма Future in the Past (майбутнє в минулому), що підходять за змістом.

В головній частині речення – дієслово в стверджувальній формі простого минулого часу – reported. В підрядному реченні – дієслово в стверджувальній формі в часі Past Perfect Tense – had arrested.

Докладно цей час розглянуто в прикладі №2608.

Повторимо ще раз.

He reported that the police had arrested them.

2634. Я з нетерпінням чекаю на відпочинок. – I look forward to having a rest.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Look forward to – це стійкий вислiв. Перекладається як з нетерпінням чекати, щоб зробити щось. Наступне дієслово, використовується із закінченням -ing.

Повторимо ще раз.

I look forward to having a rest.

2635. Хто щойно до вас приєднався? – Who's just joined you?

Це питальне речення в Present Perfect Tense з питальним словом Who.

Питальне слово Who поглинає пiдмет і структура речення виглядає так:

Who + has + основне дієслово із закінченням -ed (або третя форма неправильного дієслова) + …

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»