Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 8

Текст
0
Отзывы
Читать фрагмент
Отметить прочитанной
Как читать книгу после покупки
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 8
Шрифт:Меньше АаБольше Аа

Отже, починаємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію у широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо у величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то у стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

У розмовній мові, у стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

У стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася у минулому у певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

У простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить у was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками у множині переходить у were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі у молодості?

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, у найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду у Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

У розмовній мові, у стверджувальних реченнях у майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

У розмовній мові, у заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час у минулому

Простий майбутній час у минулому використовується для опису події у майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцікавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза у простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде у Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу у минулому, у реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину. Починаємо практичні заняття.

Частина 71

1401. Цей приклад мене надихнув. – This example + inspired + me.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

This example inspired me.

1402. Як ти добираєшся додому? – How + do + you + get home?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Get home – це стійкий вислiв. Перекладається як добиратися додому і використовується без прийменника, і без артикля.

 

Повторимо ще раз.

How do you get home?

1403. Як її плаття? – How + is + her dress?

Це питальне речення у простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

How is her dress?

1404. Як ти дізнався про це? – How + did + you + know + it?

Це питальне речення у простому минулому часі.

(Питальне слово) + did + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

How did you know it?

1405. Він не сказав це досить голосно. – He + didn't + say + it loudly enough.

Це заперечне речення у простому минулому часі.

Підмет + did not = didn't + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

He didn't say it loudly enough.

1406. Це була дуже важлива подробиця. – It + was + a very important detail.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

A very important detail – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

It was a very important detail.

1407. Я відхилю ваше туманне вибачення. – I'll + reject + your unclear excuse.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

I'll reject your unclear excuse.

1408. Та пропозиція здається дивною. – That offer + seems + strange.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

That offer seems strange.

1409. Він вимив своє обличчя та руки. – He + washed + his face and hands.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

He washed his face and hands.

1410. Яку ти здобудеш освіту? – What education + will + you + get?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

What education will you get?

1411. Вона завжди робить це з великим задоволенням. – She + always + does + it with great pleasure.

Це стверджувальне речення у простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Always – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Great pleasure – зв'язка прикметника з незліченним іменником використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

She always does it with great pleasure.

1412. Я дуже старанно займався. – I + studied + very hard.

Це стверджувальне речення у простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I studied very hard.

1413. Я візьму участь в екзотичному нічному житті Лас-Вегаса. – I'll + take part in + the exotic nightlife of Las Vegas.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Take part in – це стійкий вислiв. Перекладається як брати участь у чомусь. Іменник або зв'язка прикметника з іменником якi йдуть далі, використовуються з означеним артиклем.

Las Vegas – назви міст використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

I'll take part in the exotic nightlife of Las Vegas.

1414. Де станеться величезне лихо? – Where + will + an enormous disaster + happen?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

An enormous disaster – зв'язка прикметника з обчислюваним іменником в однині використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

Where will an enormous disaster happen?

1415. Твоя бабуся накриє стіл скатертиною? – Will + your grandmother + cover + the table with a cloth?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Cover (something) with – це стійкій вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як покрити щось чимось. Іменник наступний після дієслова cover, використовується з означеним артиклем.

A cloth – обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є визначеним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Will your grandmother cover the table with a cloth?

1416. Мій дядько плакатиме через смерть своєї золотої рибки. – My uncle + will + weep about + his goldfish death.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Weep about – це стійкій вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як плакати через щось.

Повторимо ще раз.

My uncle will weep about his goldfish death.

1417. Як ви зазвичай туди дістаєтеся? – How + do + you + usually + get + there?

Це питальне речення у простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Usually – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Get there – це стійкий вислiв. Перекладається як досягти своєї мети, досягти свого, дістатися до якогось місця.

Повторимо ще раз.

How do you usually get there?

1418. Я буду відсутнім. – I'll + be away.

Це стверджувальне речення у простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

To be away – це стійкий вислiв. Перекладається як бути у від'їзді, бути відсутнім, бути далеко від чогось.

Повторимо ще раз.

I'll be away.

1419. Моя сестра не хоче там навчатися. – My sister + doesn't + want + to study there.

Це заперечне речення у простому теперішньому часі.

Підмет + do not або does not = don’t або doesn’t + основне дієслово + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

My sister doesn't want to study there.

1420. Літак летітиме на висоті десяти тисяч футів? – Will + the plane + fly + at a height of ten thousand feet?

Це питальне речення у простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

The plane – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

At a height of – це стійкий вислiв. Перекладається як на висоті (далі слід числове значення висоти).

Hundred, thousand, million – не набувають закінчення -s як показник множини.

Повторимо ще раз.

Will the plane fly at a height of ten thousand feet?

Бесплатный фрагмент закончился. Хотите читать дальше?
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте нужные книги в корзину. Сделать это можно на странице каждой книги, либо в общем списке:

  1. Нажмите на многоточие
    рядом с книгой
  2. Выберите пункт
    «Добавить в корзину»